Sertifisert Miljøfyrtårn

Trapperingen er opptatt av bærekraft, og har valgt å trappe opp sin innsats for miljøet. Nylig fikk hovedkontoret et synlig bevis på at det er sertifisert Miljøfyrtårn.- Det er en stor glede å motta dette beviset, sier daglig leder i Trapperingen, Espen Eriksen.

Det var i vår at Trapperingen bestemte seg for å starte prosessen med å bli sertifisert Miljøfyrtårn.

- Bærekraft og miljøet er noe som opptar oss alle, og som vi ser har blitt viktigere og viktigere de siste årene. Det var derfor en samstemt kjede som besluttet å sette i gang arbeidet for miljøfyrtårnsertifisering tidlig i år, sier Espen Eriksen.

Espen Eriksen Med Miljofyrtarnplakett
Daglig leder i Trapperingen Espen Eriksen med beviset på at hovedkontoret er sertifisert Miljøfyrtårn.

Hovedkontoret først ut

Eriksen leder hovedkontoret i Eidsvåg ved Bergen. De seks trappefabrikkene er lokalisert i hele Norge - fra Troms i nord til Agder i sør.

- Hovedkontoret er først i mål med sertifiseringen, og trappefabrikkene følger hakk i hæl. Ettersom de har stor produksjon, er prosessen litt mer omfattende og kompleks for de enn for en kontorvirksomhet som vi har her. For både produksjonsenheter og kontorvirksomheter handler dette likevel mye om oversikt over prosesser, og en større bevissthet når det gjelder miljø i alt vi gjør - fra innkjøp av varer, strømforbruk, printing, reiseaktivitet med mere, forteller Trapperingen-lederen. 

Større bevissthet

For Trapperingen har arbeidet med å bli sertifisert Miljøfyrtårn vært en interessant prosess.

- Vi opplever at vi har blitt enda mer bevisst på hvordan vi skal opptre for å skape minst mulig miljøavtrykk. Det motiverer også til fortsatt innsats, slik at vi stadig kan forbedre oss på det vi blir målt på, sier Eriksen.